Parkera i Liseberg

Aktuellt 2015-16: städdagar införs 2017: parkeringsförbud på flera gator framtiden: inga parkeringsavgifter enl nuvarande plan….. Regler Är bredden på gatan mindre än 5,5 m införs i p-förbud eller stoppförbud. Bakgrund: Utrycknings-, sophämtnings- och snöröjningsfordon måste kunna ta sig fram Inom Stockholms stad finns väldigt många gator och att det inte Read more…

Framtid med solceller

Solceller ökar hus värdet (Facebook 1 maj) En viktig aspekt vid installation av solceller är värdet av huset. Många av husen i Liseberg och örby har värme från direktel vilket är kostsamt. Men det handlar inte bara om att sänka elkostnaden utan också att öka värdet av huset. I en ny Read more…

Julgransplundring 2016

Varmt välkomna till Lisebergs Villaförenings traditionsenliga julgransplundring på Park! Vi umgås och dansar kring granen till levande musik av orkestern Bälgfinkarna. Fika med bulllar och annat gott serveras. Underhållning för barnen med clownerna Max & Monick, fiskdamm samt lotteri med fina vinster. För garanterad plats kan förköp av biljetter göras på Nära Read more…

Underhåll på G

Vi bygger om hemsidan lite de närmaste dagarna, så vänligen ha överseende om saker tillfälligtvis inte skulle fungera. Målet är att upprätta ett funktionellt medlemsregister som gör att vi snabbt och effektivt kan få ut information till medlemmarna, samt att ge möjlighet att betala medlemsavgiften online.

Dagordning, Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus

Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus Dagordning Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Val av två justeringsmän för årsmötet Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av medlemsavgift Fastställande av arvoden Val Read more…

Julgransplundring 2015

Varmt välkomna till Lisebergs Villaförenings traditionsenliga Julgransplundring på Park. Vi umgås och dansar kring granen till levande musik av orkestern Bälgfinkarna. Fika med bullar och annat gott serveras. Underhållning för barnen med clownerna Max & Monick, fiskdamm samt lotteri med fina  vinster. För garanterad plats kan förköp av biljetter göras på Nära Dej i Liseberg (f.d. ICA) Read more…