Dagordning, Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus

Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus Dagordning Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Val av två justeringsmän för årsmötet Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av medlemsavgift Fastställande av arvoden Val Read more…