Bildarkiv

Vi har samlat några bilder av äldre karaktär som återger hur det har sätt ut i vårt område under olika tidsepoker. För att korta ner laddningstiden, är bildarkivet uppdelat i olika kategorier. Klicka på en bild för att komma vidare till respektive kategori.