Kallelse till Årsmöte!

Published by Jonas Andén on

22 april kl 20.00 Park Folkets hus

Alla medlemmar och intresserade hälsas välkomna till vårt årsmöte där vi sammanfattar året som gått och öppnar upp för nya idéer för verksamheten framöver. Vi bjuder på lätt förtäring för dig som föranmäler dig senast 18 april per mail till larswellness@yahoo.se

OBS! Den viktigaste frågan för årsmötet är att besluta om reviderade stadgar samt namnbyte av föreningen till Lisebergs och Örby Slotts Villaförening.

Kort om föreningens aktiviteter under året

Trafiken i Liseberg och Örby Slott

Vardagar passerar på Lisebergsvägen runt 2200 fordon (helger runt 1000), och på morgonen är det ofta köbildning mot utfarten mot Västberga. Mer än 15% av fordonen kör dessutom fortare än 40 km/h. Den ökade trafiken tros bestå av en stor mängd genomfartstrafik som tar vägen Örby Slottsväg - Götalandsvägen - Lisebergsvägen istället för att köra Huddingevägen - Åbyvägen. Under 2019 planeras efter påtryckningar nya hastighetsdämpande åtgärder vid två övergångsställen som används flitigt av barn på väg till och från Sjöängsskolan. Mer info och statistik finns här.

Solenergi

Sedan ett par år har vi på olika sätt tagit upp frågan om solenergi som komplement för elförsörjning av våra villor. Jan Lindqvist i styrelsen har initierat ett antal infoträffar om detta. Senast var det den 25 mars då tre villaägare inbjöd tillrundvisning av deras installationer. De gav en bra bild av kostnaden, nyttan och den relativt enkla installationen. Nu pågår ett samarbetsprojekt mellan villaföreningen och KTH om hur man gemensamt kan implementera solenergi i ett villaområde.

För er som missade vår rundvandring kommer vi göra om denna i maj. Mer information finns här.

Julgransplundringen

Årets julgransplundring kan nog ses som det största på många år! Så härligt att möta så många barnfamiljer i området. Vi fikade och dansade runt granen under ledning av Sandra Pramhäll och Bälgfinkarnas spelglädje. Clownen Max busade med barnen som bara han kan. Lotterivinster i massor samt fiskdamm avslutade denna traditionsrika dag.

Byggplanerna för Östberga och Liseberg

Vi har noga följt upp de fortsatta byggplanerna för Östberga och Liseberg. Många protester har inkommit, även från politiskt håll. Inga nya beslut är ännu tagna som kan leda till att byggplanerna sker fullt ut. Vi fortsätter bevaka frågan. Den är av största vikt för boendemiljön för oss, inte minst då vi värnar om de grönområden som återstår. De får inte minska!

Vi byter namn och moderniserar stadgarna!

Vi har sedan föreningen bildades 1924 hetat Lisebergs Villaförening. Under nästan 100 år har närområdet förändrats och nya husområden har tillkommit. Att begränsa oss till Liseberg som område känns inte självklart längre, och de senaste åren har flera boende kring Örby Slott efterfrågat en inkludering. Styrelsen har därför beslutat att ändra namnet till Lisebergs och Örby Slotts Villaförening.

Beslutet behöver även tas på årsmötet för att bli stadgeenligt giltigt. Vi hoppas att namnbytet kan bidra till en ökad samhörighet och delaktighet i de frågor som gäller vårt gemensamma område. Varmt välkomna till vår villaförening allaboende runt Örby Slott!

I samband med namnbytet gör vi även en uppdatering av föreningsstadgarna.

Vi behöver Ditt stöd och engagemang

En förening är inte starkare än dess medlemmar. Vi som engagerar oss i styrelse arbetet behöver ditt stöd och engagemang för de frågor som berör just dig, men också ditt engagemang för frågor som berör oss alla i Liseberg och Örby Slott. Du stödjer vårt arbete enklast genom att betala medlemsavgiften på 100 kr/år.

Styrelsen har under året bestått av:

Lars Dahlman, Ordförande
Jan Lindquist, Kassör
Jonas Andén, Sekreterare
Elisabeth Kelleher
Peter Linjo
Bengt Ohlsson
Viking Karstorp

Categories: All