Lisebergs och Örby Slott villaförening

Villaföreningen har verkat i Liseberg sedan tidernas begynnelse. Stående inslag är den omåttligt populära julgransplundringen samt en årlig golftävling, men föreningens syfte är främst att agera för invånarnas bästa. Ett exempel på detta är att driva frågor mot Stockholm Vatten för att få dagvattenhanteringen åtgärdad, eller att samla de boende för att få en bra fiberanslutning till området. Föreningens röst är bara så stark som våra medlemmar, så bli medlem och engagera dig i de frågor du brinner för!

Välkommen till årsmöte 14 april kl 16.00

Du som medlem är välkommen till vårt årsmöte söndag 14 april kl 16.00. Plats: Jultomtestigen 15 Motioner bör inkomma till styrelsen senast 31 mars. Lätt förtäring bjuds. Vänligen meddela närvaro och motioner till: larswellness@yahoo.se. Välkommen!