Bli medlem

Ju fler medlemmar desto högre röst när politiker ska påverkas i sina beslut.

Föreningen har varit verksam med flera evenemang och drivit en del frågor gentemot politiker och myndigheter. Senast i raden är avloppssituationen som drivs mot Stockholm Vatten samt fiberinstallationen som sker under 2015/2016. Var med och påverka besluten i din riktning!

Du blir medlem genom att betala årsavgiften, för närvarande 100 kr.

Helst ser vi att du betalar din medlemsavgift via vår webbplats då detta skapar minst administration för styrelsen. För att genomföra din betalning, klicka på PayPal-knappen nedan:

Du kan också betala in medlemsavgiften på plusgiro nummer 55 88 02-5. Ange gatuadress på din inbetalning! Om du betalar medlemsavgiften på detta sätt behöver du ändå registrera dig på denna webbplats för att få viktiga utskick ifrån Lisebergs Villaförening.

När du registrerar dig som medlem på denna webbplats godkänner du att vi lagrar den information du uppger samt använder denna för att göra utskick av information från Lisebergs Villaförening.

Du kan när som helst välja att vi ska ta bort denna information, men du slutar då att få information från Lisebergs Villaförening.