Välkommen på möte i Lisebergs Villaförening

Välkommen på möte i Lisebergs Villaförening När: 16 april kl 19:00 – 21:00 Plats: Lilla salen, Park folkets hus, Götalandsvägen 181 Vi följer upp höstens villaföreningsmöte ang avlopp och fiber, även denna gång med repr från Stockholm Vatten på plats. Agenda Stockholm Vatten redovisar utredningen av avloppsproblemen i Liseberg och redogör för planering av åtgärder […]

Dagordning, Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus

Lisebergs Villaförening Årsmöte 27 april 2015 19.30 Park Folkets Hus Dagordning Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Val av två justeringsmän för årsmötet Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av medlemsavgift Fastställande av arvoden Val av ledamöter i styrelsen Ordförande […]