Kallelse till årsmöte i Lisebergs Villaförening


27 april 19.30 på Park.
Motioner bör inkomma senast 20 april till hemsidan lisebergsvilla.se.
Dagordning finns tillgänglig på denna hemsida f.o.m 13 april.
Varmt välkomna!
Styrelsen