Forskningsstudie med KTH om morgondagens hushållssysslor och elanvändning

Published by Jan Lindquist on

Älvsjö har varit först i Sverige med att få nya ”smarta” elmätare installerade i bostäderna. I samband med detta driver KTH ett forskningsprojekt för att ta reda på hur boende i området påverkas av tekniken. Vi skulle vilja ha kontakt med olika typer av hushåll boende i olika typer av hus i Älvsjö för att sedan intervjua dem.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med hushåll av olika typer:

·      stora hushåll såväl som små

·      småbarnsfamiljer såväl som familjer med tonårsbarn

·      hushåll med personer som är äldre än 70 år

·      hushåll i hus med solceller

·      hushåll där det finns elbil

·      hushåll som inte är teknikintresserade såväl som hushåll som är teknikintresserade

Anmäl ditt intresse att delta i studien till Sofie Nyström, KTH, på epost sofienys@kth.se.

Läs mer om projektet här: https://www.e2b2.se/aktuellt/nyheter/2020/200603-hemmens-berattelser-om-smarta-elnat-och-deltagande-i-framtidens-elsystem/

Categories: All