Parkera i Liseberg

Published by Jan Lindquist on

Aktuellt

 • 2015-16: städdagar införs
 • 2017: parkeringsförbud på flera gator
 • framtiden: inga parkeringsavgifter enl nuvarande plan…..

Regler

 • Är bredden på gatan mindre än 5,5 m införs i p-förbud eller stoppförbud.
  Bakgrund: Utrycknings-, sophämtnings- och snöröjningsfordon måste kunna ta sig fram
 • Inom Stockholms stad finns väldigt många gator och att det inte införts parkeringsförbud tidigare är för att det upptäckts först nu, eller det kan vara en händelse där framkomligheten var svår för ett av ovan nämnda fordon att komma fram.
 • Om man inte kan parkera på sin tomt får man finna parkering på gata det inte är det förbud för detta.

d v s man kan parkera…

 • På egen tomt
  (vid behov av avfasad kantsten vid trottoar så anmäls detta till Gatukontoret)
 • På annan gata där det fortfarande är tillåtet
 • På allmänna p-platser
  (finns inte så många här. Stadens mark enl gällande detaljplan finns i form av parker m m. Vill vi ha fler allmänna p-platser så får vi jobba för en ändring av detaljplan)

 

Categories: All