Styrelsen

Lars Dahlman, ordförande

Jan Lindquist, kassör

Peter Linjo, ledamot

Elisabeth Kelleher, ledamot

Jonas Andén, ledamot

Kontakta styrelsen via hemsidan eller Facebook