Örby

Örby, Vantör församling, Postadress Älvsjö/Bandhagen. Stadsdel i sydvästra Söderort utmed Huddingevägen, avstånd 8,2 km från Gustav Adolfs Torg, 5,4 km från Skanstull.
Örby Centrum är beläget på 59º16,5N och 18º01,7Ö. Arealen är 159 hektar (0,86% av Stockholm, rang 45 i Söderort 27), invånare 4425 (0,64% av Stockholm, rang 53 respektive 30). Stadsdelen gränsar till Örby Slott i Råbyvägen från Bettnavägen och Huddingevägen till  Örbyleden; till Stureby i Örbyleden till Skebokvarnsvägen; till Bandhagen i Skebokvarnsvägen-Årdalavägen (runt kvarteret Nocken), i parken mellan Bedaröback och Pilkrogsvägen-Flensvägen, väster om Högdalens sjukhem, kvarteren Träbiten, Träskruven, Träbjelken till Magelungsvägen; till Hagsätra utmed Magelungsvägen intill bebyggelsen och i Helgarögränd samt till Älvsjö nordostut i Råbyvägen och dess förlängning.

Stadsdelen ligger på nivån 25-50 möh, utom kring Gamla Huddingevägen och Årdalavägens nedersta del som understiger 25 möh. Smärre höjder i västra delen Är Furstunavägen 31 möh, Årdalavägen 43 möh, Stavsjövägen 46 möh, Järflottavägen 43 möh, Vadsbrovägen 47 möh, och Pilkrogsvägen 51 möh, Örbys högsta punkt. Även parken vid Järnvägen/Pilkrogsvägen når 51 möh.
Området tillhörde Örby Slott när det såldes till staden 1897, och redan 1898 styckades de första tomterna i Örby villastad. Samhället blev municipalsamhälle 1904 och omfattade då också nuvarande Örby Slott.

Samhället hade i 1900-talets början stora problem med vatten och avlopp och även med sina dåliga vägar. Vidare utbyggnad skedde 1924-1952, de senast tillkomna delarna var i södra kanten mot Bandhagen och Högdalen. Av stadsdelens 1942 lägenheter ligger 63% eller 1222 i småhus (1985), det näst största antalet i Söderort. Ett mycket litet stadsdelscentrum finns vid Gamla Huddingevägen/Sköldingevägen.

Stadsdelen bildades 1926 och var då avsevärt större än nu. Till Örby hörde stadsdelen Örby Slott, Stureby väster om Sågverksgatan, Bandhagen och Högdalen och från 1934 nådde den ända fram till Magelungen. 1952 flyttades gränsen mot Stureby till Örbyleden och de nya stadsdelarna Bandhagen och Högdalen utbröts. Gränsen till Högdalen gick till en början i Magelungsvägen till Snösätravägen och vidare i Nynäsbanan nästan till Fagersjövägen, gränsen mot Älvsjö följde Magelungsån, detta gjorde att Örby fick en drygt 2 km lång remsa i Magelungen, bitvis bara 50m bred. 1956 justerades detta då remsan fördes till Högdalen och Fagersjö övertog området sydost om Snösätravägen. Samma år utbröts Örby Slott till en egen stadsdel. Sedan dess har gränserna varit oförändrade.

Tillhörde Brännkyrka församling fram till 1956, därefter Vantör församling. Ingår från 1997 i stadsdelsområde nr 20 Vantör. Postadress redan från början Älvsjö (Örby var inte lämpligt då det fanns en ort med detta namn vid Kinna i Västergötland) .Telefonstation var Örby till 1942.

Örby har 64 namngivna vägar och parker, varav 51 egna. Namnkategori: orter och socknar i Södermanland.
Antal kvarter är 103, namnkategori: bilar och biltillbehör, i sydöstra delen ur-termer. Före 1933 hade vägarna namn efter historiska personer och kvarteren historiska slagfält. Inom stadsdelen finns en skola och 2 frikyrkor.
Huvudväg till Örby är Gamla Huddingevägen, inom stadsdelen Gamla Huddingevägen, Årdalavägen, Sköldingevägen och Helgestavägen.

Under 1920-talet passerade en busslinje från Skanstull till Älvsjö, men 1.10.1930 fick man egen spårvagnslinje (19) till slussen. Denna trafikerades till 4.6.1951, varefter man varit hänvisad till buss. Matarbuss (190A/191) till Stureby öppnades 1951, buss i Årdalavägen från 1960 (71/171/161) och i Sköldingevägen till Högdalen linje 191 från 1955 och 195/165 från 1965.
Invånarantalet var vid inkorporeringen 1913 drygt 2300 invånare, siffran ökade mycket långsamt till 1946 varefter en höjning gjordes till maximum 1952 med 6876 invånare. Efter gränsdragningar sjönk siffran igen 1957 till 4500 invånare och har sedan dess pendlat mellan 4300 och 5400 invånare.

 

Örby, Örby. Koloniområde utan stugor mellan Magelungsvägen och Gamla Magelungsvägen, anlagd 1975 med en yta av 9000 m² fördelade på 62 lotter. Infart från Gamla Magelungsvägen.

Örby Grindstuga, Örby Slott. Örby Allé 15. En av Söderorts få kvarvarande grindstugor, under Örby Slott, byggd på 1600-talet. Stugan som ligger på en privattomt restaurerades 1979 av Brännkyrka Hembygdsförening.

Örby Gränd,  Örby Slott. Namn på Örby Slottsvägs sidogata (nr 7-13) i kvarteret Muren 1938-53.

Örby Gård, Örby Slott. Brännkyrka församling. Örby Slottsväg 20-28/Reuterholmsvägen/Mälåkersvägen 9-15/Gripsholmsvägen 21-27.
Omfattar Örby Slott från 1635 med park. Tidigare namn på kvarteret var Slottet.

Örby kapell, Örby. Kärnbovägen 6. Kapellet tillhörigt Örby metodistförsamling (grundad 1922) invigdes 1920.
Det är helt uppfört i trä, brunmålat, med brant sadeltak med fyrkantig takryttare. Kyrksalen rymmer 120 personer. 1965 byggdes i anslutning en lokal för Örby Scoutkår, och det är huvudsakligen den verksamhet som nu pågår.

Örby kvarn, Örby Slott/Östberga. Väderkvarnar på Kvarnbacken vid Julitavägen 1, byggda 1672 och 1689 revs 1852-60. En ny uppfördes 1885 på berget, som även kallades Kvarnberget. Kvarnstugan (Nuvarande Julitavägen 2) hette Kvarntorp, finns kvar och är nu ombyggd till villa.

Örby Municipalsamhälle, Örby/Örby Slott/Stureby.
Municipalsamhälle inom Brännkyrka kommun och socken, Stockholms län, bildat 1904, upplöst i samband med Brännkyrkas införlivning med Stockholm 1.1.1913. Omfattade hela Örby samhälle, begränsades i norr av Götalandsvägen (inklusive del av kvarteret Lisebergsgården, Julbordet, Julkrusen) och Kvarnbacken, i öster av Sjöholmsvägen och en rak linje vidare över Sturebyhöjden och längs Sågverksgatan, i söder och väster om samhällets utbredning mot Bandhagen och Älvsjö (dvs. Gamla Magelungsvägen, Råbyvägen och Sjöängen till Götalandsvägen vid kyrkan.
Invånarantalet var 1910 2021 invånare, 1911 2330 invånare och 1912 2780 invånare.


Ovanstående text är hämtad från boken "STOCKHOLM från A till Ö, Del II SÖDERORT" av Hans Harlén. Utgiven av Brännkyrka Hembygdsförening 1997. Fakta som antal, volym och storlekar kan förhålla sig annorlunda i dag.