Örby slott

Örby Slott. Brännkyrka församling, postadress Älvsjö. Stadsdel i mellersta Söderort, avstånd 7,7 km från Gustav Adolfs Torg, 4,9 km från Skanstull. Centralpunkten slottet är beläget 59º16,9N och 18º02,1Ö. Arealen är 67 hektar (0,31% av Stockholm, rang 96, i Söderort 49), invånarantal 1556 (1996)(0,22% av Stockholm, rang 92, respektive 44). Stadsdelen gränsar till Liseberg i Götalandsvägen från Åbyvägen till Tullgarnsvägen; till Östberga i Götalandsvägen-Kvarnbacken-Sjöholmsvägen; till Stureby i Sparreholmsvägen-Huddingevägen till Örbyleden; till Örby i Huddingevägen-Råbyvägen till Bettnavägen och till Älvsjö över Sjöängen ungefär utmed Åbyvägen till Götalandsvägen.
Örby Slott är en mycket låglänt stadsdel, endast norra kanten och omkring Örby Slott ligger på 20 möh, Brännkyrka kyrka ligger 30 möh, Örby Slott 27möh. En mindre höjd  finns utmed Götalandsvägen med 38 möh i kvarteret Stigluckan. Stadsdelens högsta punkt, 42 möh, ligger på Kvarnbacken och är den lägsta maxhöjdpunkten i Söderorts 52 stadsdelar.
Området tillhörde Örby Slott och ingick i Örby municipalsamhälle. Ett fåtal villor fanns i östra delen redan i början av 1900-talet, men bebyggelsen norr om Örby Allé och även öster om Sävstaholmsvägen tillkom i regel på 1920-talet. Delen öster därom inklusive hyreshusen kring Juliaborg byggdes 1949-52. Av Stadsdelens 768 lägenheter ligger 26% i småhus (1985). Inget stadsdelscentrum finns. Stadsdelen bildades 1.1.1956 genom utbrytning ur Örby. Området ingick 1904-12 i Örby municipalsamhälle, vars gräns följde Götalandsvägen men denna gick då i en något nordligare sträckning, varvid delar av kvarteret Lisebergsgården, Julbordet och Julkrusen ingick i Örby. Har alltid tillhört Brännkyrka församling och postadress Älvsjö. Ingår från 1997 i stadsdelsområde (SDN) nr 21 Älvsjö.
Örby Slott har 28 namngivna gator, varav 23 egna. Namnkategori: Sörmländska slott och herresäten. Antal kvarter är 39, namnkategori; Byggnadsdetaljer, i sydvästra hörnet bilar och tillbehör.
Inom stadsdelen ligger Brännkyrka Kyrka, Örby Slott (f n ambassad, den enda söder om innerstaden), en skola (Sjöängsskolan) och en f d bio (Park).
Huvudväg till Örby Slott är Huddingevägen-Örby Slottsväg. Bussförbindelser tillkom redan 1931 (linje 64/144) i Örby Slottsväg. Spårväg (linje 19) fanns 1930-51 med hållplats vid Juliaborg. Sedan 1964 går också busslinje 145/195/165 genom Örby Slott.
Invånarantalet började 1957 med maximum 2207 invånare, först 1972 kröp det under 2000 invånare och har sedan 1981 stabiliserat sig på drygt 1500 invånare.

Örby Slott. Örby Slottsväg 20-28. Den enda herrgård i Söderort som förlänats beteckningen slott.
Var ursprungligen en by med tre hemman, nämnt 1397, var gästgiveri 1585-97, blev säteri 1662. Omfattande 3 mantal, 604 hektar. Det nuvarande slottet, ett tvåvånings stenhus av korsvirke och med säteritak, var färdigt 1674, byggd av landshövding Henrik Falkenberg. Dennes bror byggde samtidigt Sandemar nära Dalarö och de bägge husen har många likheter. Två envånings flygelpaviljonger flankerade slottet på gårdssidan. En stor barockträdgård anlades väster om huset med häckar dammar och alléer, vilka räckte ner till dåvarande Kyrksjön.
Riksmarskalken  Göran Gyllenstierna, ägare 1751-99, moderniserade gården och förenade flygelpaviljongerna med stora huset, vars interiör genomgick omfattande ominredning. Två yttre flyglar öster om Örby Slottsväg byggdes på 1700-talet, de påbyggdes på 1800-talet, men revs på 1950-talet. Under 1900-talets början stod slottet tomt lång tid, men 1930 påbörjades upprustning av såväl slottet som parken. 27 möh. 1952 inköptes det av staden, Radiotjänst hade musikskola på 1950-talet (senare flyttad till Edsberg). En del av trädgården blev allmän park, huvudbyggnaden restaurerades 1974-75 och flyglarna 1957 och 1962. Från 1975 tjänstgör slottet som ambassad, för Nordvietnam fram till 1976, därefter för republiken Vietnam.
Herrgården omfattade nuvarande Örby, Örby Slott, västra Stureby, Bandhagen och Högdalen. Södra gränsen följde Magelungsån, norra Sågverksgatan och sydspetsen låg på Högdalsberget. Åtskilliga torp har varit underställda Örby Slott, bland annat Bandhagen, Bjule, Bäcken, Gökdalen, Högdalen, Långåker, Skotorp.

Örby Slottspark, Örby Slott. Parkanläggning på västra sidan av Örby Slott utmed Mälåkersvägen. En större plaskdamm anlades 1964 (25 m i diameter). Till minne av författaren mm Ruben Nilsson (1893-1971), som bodde i villa Ematsberg på Stjärnhovsvägen 3, uppsattes en bronstavla "Åkare Lundgrens begravning" av Bitte Jonasson-Åkerlund.

Örby Slottsskola. Namn på Sjöängsskolan före 1962.


Ovanstående text är hämtad från boken "STOCKHOLM från A till Ö, Del II SÖDERORT" av Hans Harlén. Utgiven av Brännkyrka Hembygdsförening 1997. Fakta som antal, volym och storlekar kan förhålla sig annorlunda i dag.