Liseberg

Anneboda, Liseberg. Torp under Ersta Gård, från 1649, beläget 50 meter norr om Götalandsvägen 161 på idrottsplatsens område revs på 1960-talet.

Lilla Anneboda, Liseberg. Stuga från 1872 belägen norr om Götalandsvägen mittför Kvarnstugan (nu Julitavägen 1).

Liseberg, Brännkyrka församling, Postadress Älvsjö.
Stadsdel i mellersta Söderort, Avstånd 8,0km från Gustav Adolfs Torg, 4,5 km från Hornstull 5,3 km från Skanstull. Den centrala parken Fem Fålars Brunn är belägen 59º17,1N och 18º01,8Ö. Arealen är 38 hektar (0,18% av Stockholm, rang 107, i Söderort 52) den minsta av Söderorts stadsdelar, invånarantal 1281 (0,18% av Stockholm, rang 97 resp 46).
Stadsdelen gränsar till Örby Slott i Götalandsvägen från Tullgarnsvägen till stambanan; till Solberga i stambanan (nästan till Västberga Allé); till Östberga norr och öster om bebyggelsen vid Lisebergsvägen, Annabodavägen och Sylvestergatan.
Den är relativt lätt kuperad, ligger mellan 30 och 40 möh med undantag för kvarteret Julpsalmen i norr som når 49 möh, Lisebergs högsta punkt. Samma  höjd har också en punkt vid Västberga Allés viadukt över Åbyvägen.
Liseberg tillhörde Västberga gård, såldes 1917 till Fastighets AB Västberga och utbyggdes huvudsakligen 1925-30. Av de 713 bostäderna ligger 35% i småhus (1985). En intressant hustyp är radhusen vid Fem Fålars Brunn från 1920-talet. Något stadsdelscentrum finns inte, ej heller några allmänna inrättningar. Stadsdelen tillhörde 1926 Stureby, men överfördes till Västberga och utbröts därifrån 1934, och före 1952 gick östra gränsen utmed Stjärngossevägen. Då överfördes en bit av Östberga och de nuvarande gränserna bildades. Tre kvarter, Lisebergsgården, Julbordet och Julkusen hörde delvis till Örby tom 1936 och hade tidigare också ingått i Örby municipalsamhälle. Ingår från 1997 i stadsdelsområde (SDN) nr 21, Älvsjö. Postadressen har varit Älvsjö hela tiden, telefonstation Liseberg -1942.
Liseberg har 19 namngivna gator och parker varav 15 egna. Namnkategori: Julhelgerna. Antal kvarter är 23, samma namnkategori som gatorna.
Huvudväg till Liseberg är Lisebergsvägen-Götalandsvägen, som nås från Åbyvägen/Västberga Allé eller Örby Slottsväg. Genom Liseberg går Lisebergsvägen, Sylvestergatan och Annabodavägen. Bussförbindelse har funnits sedan 1920-talet, 1930 började linje 64 och 65 från Hornstull och Skanstull. Linje 64 omnumrerades 1964 till 144 och är i stort sett oförändrad. Linje 65 blev 145 195 och nu 165.
Invånarantalet pendlade de första 25 åren på 700 och 800, först 1960 klev man över 1000 invånare. Maximum 1968 med 1652 invånare, sedan mycket långsam sänkning till knappt 1300 invånare.

Liseberg, Liseberg. Torp under Västberga Gård från 1778, kallat Västberga grindstuga till 1795. Torpet var beläget vid Jultomtestigen 13-15 i kvarteret Lisebergsgården, några byggnader finns kvar.

Liseberg, telefonstation från slutet av 1920-talet, omfattande stadsdelen Liseberg med angränsande områden. Antalet abonnenter var 1930 88 och 1940 95. Liseberg ingick tillsammans med Älvsjö och Örby i Örby teleområde, automatiserades 9.1.1942, varvid siffran 47 lades till det gamla numret. Numera har flera begynnelsesiffror tillkommit, 86 från 1956, 99 från 1962, 727 från 1985 och 749 från 1973. Numren på 47 ändrades till 647 från 1991.

Lisebergs Bollplan, Östberga. Belägen utmed Götalandsvägen mittför Sävstaholmsvägen- Tullgarnsvägen. Sandplan 62x107 meter. Gräsplan 35 x 60 meter. På detta området låg Anneboda.

 Lisebergsgården,  Liseberg. Lisebergsvägen 116-124/Götalandsvägen 198-202/Jultomtestigen 11-17/Annandagsvägen 2-4. Villaområde 1920-talet. 39 invånare. 11 tomter. De två sydligaste tomterna tillhörde stadsdelen Örby -1936 och utgjorde i Örby municipalsamhälle kvarteret Fyrkanten. Liseberg = torpet Liseberg låg i detta kvarter.

Lisebergsvägen, Liseberg. Från vändplan via Sylvestergatan 63, sidogata till Västberga Allé, till Götalandsvägen 196. En sidogata söder om Sylvestergatan till Västberga Allé. Återvändsgata norr om Sylvestergatan. 600 meter + 70 meter sidogata. Vid nr 17 når berget 47 möh, högst i Liseberg. Lokal genomfartsväg med busstrafik 1930-64. Sidogatan till Västberga Allé tillkom ca 1978 när ny viadukt byggdes över järnvägen. Namngiven 1924. Tidigare namn Gamla Västbergavägen. Vägen avstängdes för genomfartstrafik april 1986 men har senare åter öppnats.


Ovanstående text är hämtad från boken "STOCKHOLM från A till Ö, Del II SÖDERORT" av Hans Harlén. Utgiven av Brännkyrka Hembygdsförening 1997. Fakta som antal, volym och storlekar kan förhålla sig annorlunda i dag.