Framtid med solceller

Solceller för villafastigheter!

Lisebergs Villaförening inbjuder till informationsmöte den 8 maj kl 19.00 i Brännkyrka Församling för att informera och diskutera lösningar för solceller. Framtiden är här nu för teknikerna och investeringskostnaderna för att generera lönsam solenergi. För de som har bilar med hybrid-plugin skulle det kunna innebära fri kraft för det dagliga bilkörandet.

Installationskostnaderna har avsevärt minskat, men för att få ännu bättre priser tittar vi på möjliga mängdrabatter vid samköp. Tidningen Ny Teknik hade nyligen en mycket intressant artikel om olika typer av samköp av solceller. Johan Nordström som intervjuades för artikeln kommer att delta i mötet. NordenSolar som säljer solcellspaket deltar också vid mötet. De har olika modeller för att installera solceller för hemmet. Kom till vårt informationsmöte för att ta reda på mer!

Artikel i Ny Teknik “Han utmanar alla att bli solcellsägare” 14 februari 2017 av Linda Nohrstedt
http://www.nyteknik.se/energi/han-utmanar-alla-att-bli-solcellsagare-6825102

Referenanser:
http://www.uppsalasolenergiprojekt.se/
http://www.nordensolar.se/

Hur mycket el kan solceller generera under ett år? (Facebook 28 mars)

Lisebergs Villaförening tittar på vilket intresse som kan finnas
för solpaneler för oss villaägarna i Liseberg och Örby.

Solpaneler kommer att bli mer och mer viktiga för att minska beroendet av fossila bränslen. Det finns idag hybridbilar typ plug-in som kan köra 50km enbart på el. Med stadskörning kan det gå månader utan att behöva tanka bilen.

Tyskland är idag främst gällande privata hem med solpaneler installerade. Sverige och Tyskland anses inte alltför olika i mängden soltimmar. I Sverige finns incitament med subventioner för installation och även nya regler för försäljning av överskottsel som gör att det du överproducerar kan du återanvända senare på kvällen. Detta kan innebära rejäla besparingar gällande energikostnader. Den medföljande bilden visar hur mycket el i genomsnitt du kan generera under ett år.

power_and_energy

Här kan du se om just ditt villatak är lämpligt för montering solceller (Facebook 16 mars)

Är du intresserad av att göra något för miljön och samtidigt sänka elkostnaden för ditt eget hus? Jag har hittat en webbplats som beräknar hur mycket solenergi husen i Liseberg och Örby kan omvandla till el. Du kanske tror att vädret i Sverige inte är tillräckligt bra för solenergi, men du kommer att bli överraskad. Dessutom sjunker kostnaden för solpaneler just ny dramatiskt. Sammantaget är solel nu framtiden!

Kartan visar hur mycket el genomsnittligt du kan producera per år. Exempelvis om du bor i ett rödmarkerat område ger det ca 1100 timmar och om du har 4 st solpaneler som tillsammans producerar 1 kW innebär detta totalt 1100kW timmar på ett år. Kontrollera din årliga elförbrukning, om du till exempel förbrukar 18.000 kW-timmar per år innebär det 1100 kW-timmar gratis .
Ett optimalt hus kan producera omkring 5kW och vad du producerar extra när du inte är hemma kan säljas tillbaka till elbolaget. Även om ditt hus inte ligger i direkt söderläge kan du producera energi, 800-900 timmar. Tycker du detta är intressant och coolt och vill veta mer? Hör av dig?

http://energiradgivningen.se/solkarta/stockholms-stad