Villaföreningen har förhandlat fram en grupprabatt för solpaneler som gäller för alla i Liseberg, Örby Slott och Örby!

Published by Jan Lindquist on

Hej solelsvänner!

Efter att har jämfört offerter från tre företag har vi bestämt oss för att rekommendera Stockholm Solenergi för inköp och installation av solpaneler i Liseberg, Örby Slott och Örby. Det går naturligtvis att välja vilket företag man vill, men vi har ett incitament att anlita StockholmSolenergi. Deras priser är konkurrenskraftiga även utan grupprabatt, men vi får dessutom 2% rabatt om minst 5 hus installerar solpaneler och 6% rabatt om 15eller fler hus installerar paneler.

En förklaring av budgivningsprocessen - inklusive en jämförelse av erbjudandena - finns på http://lisebergsvilla.se/sol/LVF_solceller_val_2019_v2.pdf

Det går bra att kontakta Stockholm Solenergi på en gång, men vi kommer att anordna ett särskilt möte i slutet av augusti eller början av september där de presenterar sig. På mötet kommer dessutom en solelsforskare från KTH att kort presentera ett samarbetsprojekt mellan KTH och villaföreningen om solenergi som startar på hösten.

Stockholm Solenergi
Mikael Sjöden
0709-24 63 90
Mikael@stockholmsolenergi.se

Har du frågor är du alltid välkommen att mejla oss på sol@lisebergsvilla.se!

Glad sommar och mycket solelproduktion önskar 

Jan + Kim

Liseberg och Örby Slott Villaförening

Categories: All